Otium

Aerial_draft_2_low
View02_draft04_low
EyeLevel_View01_draft05_low

Aerial_draft_2_low

View02_draft04_low

EyeLevel_View01_draft05_low

Otium bo- og velferdssenter

Sted: Tromsø

Status: Under oppføring

År: 2013-

Areal: 15 000 kvm

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

Byggeplass mars 2017: https://www.facebook.com/tromsokommune/posts/1244889188928380