Olav Duun vgs

Feat_Olav Duun vgs
Olav Duun vgs 1
Olav Duun vgs 2
Olav Duun vgs 3
Olav Duun vgs 4
Olav Duun vgs 5
Olav Duun vgs 6
Olav Duun vgs 7
Olav Duun vgs 8
Olav Duun vgs 9
Olav Duun vgs 10
Olav Duun vgs 11
Olav Duun vgs 12
Olav Duun vgs plan
Olav Duun vgs snitt
Olav Duun vgs

Feat_Olav Duun vgs

Olav Duun vgs 1

Olav Duun vgs 2

Olav Duun vgs 3

Olav Duun vgs 4

Olav Duun vgs 5

Olav Duun vgs 6

Olav Duun vgs 7

Olav Duun vgs 8

Olav Duun vgs 9

Olav Duun vgs 10

Olav Duun vgs 11

Olav Duun vgs 12

Olav Duun vgs plan

Olav Duun vgs snitt

Olav Duun vgs

Olav Duun vgs

Sted: Namsos

Status: Ferdigstilt del 1

År: 2011

Areal: ca 8000 m2 hvorav ca 4500 m2 nybygg og ca 3500 m2 rehabilitering

Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag fylkeskommune

1. premie i begrenset konkurranse 2009

Konkurransen var todelt; overordnet strategi for videreutvikling av hele skoleanlegget med sammensatt bygningsmasse, samt identitetsskapende nybygg for spesialrom. Anlegget samles rundt felles kommunikasjonsarealer formet som gater og plasser som transformerer bygningsmassen til en bystruktur med varierte funksjoner. Løsningen ivaretar generalitet og fleksibilitet med mulighet til gjennomføring av nybygg uavhengig av eksisterende bygninger i bruk. Anlegget gjenspeiler skolens ambisjoner om profilering innen energi og miljø, og det legges vekt på bærekraftig materialbruk med utstrakt bruk av ubehandlet trekledning (spon), samt eksponert betong i henhold til thermisk stabilitet/lavt energibruk.