NRK Østlandssendingen

Østlandssendingen 1
Østlandssendingen 2
Østlandssendingen 3

Østlandssendingen 1

Østlandssendingen 2

Østlandssendingen 3

NRK Østlandssendingen

Sted: Oslo

Status: Ferdigstilt

År: 1992-1993

Areal: 1700 m2 BRA

Oppdragsgiver: Kværner Eiendom A/S og NRK

Rehabilitering, ombygging av gammel industrihall i Akerselva Miljøpark til radio og tv-studio. Dette er NRK’s første digitale og publikumsåpne radio og TV-hus. Redaksjonsarealer og administrasjon for NRK Østlandssendingen. De åpne fellesarealene i bygget benyttes også som studio for nyhetssendinger. I prosjekteringen la vi vekt på å utnytte nærheten til elva som en ressurs, at fasadene skulle uttrykke skiftet i funksjon og å skape et interiør som skulle være et spennende og kontrastrikt møte mellom den gamle produksjonshallen og en hektisk moderne medieverden.

Publisert i Norsk Arkitekturårbok 1994 m.m.