Munkvoll

Feat_Munkvoll
Munkvoll 1
Munkvoll 2
Munkvoll

Feat_Munkvoll

Munkvoll 1

Munkvoll 2

Munkvoll

Munkvoll

Begrenset EØS. konk. 2000 – 1. premie

Oppdrag for Trondheim Eiendom ved Anne Lise Nos. Påbegynt 2001. Ferdigstilt i 2004.

Bebyggelsen er på 11.500m2 BRA med 84 leiligheter på 2 eller tre rom for en eller to beboere, samt 24 sykehjemsplasser. Bebyggelsen er formet rundt to lukkede og klimatiserte vinterhager. Vinterhager og klimatiserte kommunikasjonslinjer har som formål å legge til rette for at det skal utvikle seg et miljø utenom de enkelte boligene.