Frogner Sentrum

Frogner Sentrum

Sted: Frogner, Sørum kommune

Status: Under oppføring

År: 2014 –

Areal: 7 500

Oppdragsgiver: Øie Eiendomsutvikling