Domus Medica

Feat_Domus Medica
Domus Medica 1
Domus Medica 2
Domus Medica 3
Domus Medica 4
Domus Medica 5
Domus Medica 6
Domus Medica plan1
Domus Medica plan2
Domus Medica planU
Domus Medica sitplan
Domus Medica snitt
Domus Medica

Feat_Domus Medica

Domus Medica 1

Domus Medica 2

Domus Medica 3

Domus Medica 4

Domus Medica 5

Domus Medica 6

Domus Medica plan1

Domus Medica plan2

Domus Medica planU

Domus Medica sitplan

Domus Medica snitt

Domus Medica

Domus Medica

Sted: Oslo, Gaustad

Status: Ferdigstilt

År: 2010-2013

Areal: 11.000 m2

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

1. premie innbudt konkurranse Statsbygg. Utvidelse av Domus Medica og Domus Odontologica, Gaustad, Oslo.

Hovedgrep for nybygg er en tredeling:

– Laboratoriebygg

– Rotunde / auditorium

– Felles gangstrøk/ forlengelse campus

Det er i forslaget lagt vekt på en arkitektonisk tilknyting til eksisterende anlegg, men også grader av egen identitet.