07.05.2018 – HRTB vinner konkurranse om Løkenåsen omsorgsboliger og barnehage!


 

 

 

15.03.2018 – HRTB søker arkitekter!

HRTB AS Arkitekter søker dyktige og faglige ambisiøse arkitekter.

HRTB AS Arkitekter søker arkitekter med allsidig kompetanse og erfaring, gjerne innen boligprosjektering med områdeutvikling/regulering og skoler/omsorgsbygg.

Kvalifikasjoner:
• Sivilarkitekt / master i arkitektur, ca 5 års arbeidserfaring.
• Kompetanse i prosjektering av komplekse bygg i ulike faser, gjerne også erfaring fra plan- og reguleringsprosesser.
• Erfaring med BIM-prosjektering, fortrinnsvis ArchiCad.
• Ferdigheter innen visualisering og Illustrator, Indesign, Photoshop++
• Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Vi søker kollegaer som:
• Er formsterke- og kan kommunisere og illustrere prosjekter og ideer.
• Har vilje og evne til å ta ansvar og drive frem prosjekter.
• Har gode samarbeidsevner, er nysgjerrig, åpen og løsningsorientert.

HRTB AS Arkitekter er engasjerte i et spenn av prosjekter fra skoler, barnehager, regulering og utvikling av nye kvartaler, bydeler og boligområder, til transformasjonsprosjekter med antikvarisk bygningsvern.

I HRTB AS Arkitekter vil du ta del i et faglig sterkt og sosialt godt arbeidsmiljø. HRTB AS Arkitekter er en solid virksomhet med en uformell bedriftskultur, der vi utveksler og deler kunnskap og ideer. Vi samarbeider tett med våre oppdragsgivere, og arkitektteamet følger og utvikler prosjektene gjennom alle faser fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg.

Vi er i dag 30 ansatte og har kontor i St. Olavsgate, sentralt i Oslo.

Se forøvrig www.hrtb.no
Send din søknad med CV og portofolio senest innen 06.april til
Tove Eidskrem, tei@hrtb.no

Intervjuer gjennomføres i løpet av april.

20.04.2017- HRTB deltar i parallelloppdrag for NRK på Marienlyst


 
 
 

31.03.2017 – HRTB leverer plan- og designkonkurranse for Saupstad skole i Trondheim

01.12.2016 – HRTB vinner konkurranse om studentboliger for SiO på Lillestrøm!


 

 

 

10.01.16 – Rammeavtale ROM Eiendom

Rom_Eiendom_feat_2

 

HRTB har inngått rammeavtale med ROM Eiendom for følgende arkitekturtjenester: mulighetsstudier, skisse/forprosjekt og diverse arkitekturoppdrag

01.12.15 – Ny daglig leder

Tove Eidskrem_feat

 

 

Siv.ark MNAL og partner Tove Eidskrem er fra 1. desember 2015 ansatt som daglig leder i HRTB arkitekter. Tove har bred prosjektledererfaring fra hele spekteret av arkitekturfaget, og har jobbet i HRTB siden 1993.

01.05.15 – HRTB vant anbudskonkurranse i Modalen

feat modalen

HRTB har vunnet anbudskonkurransen om nytt service- og næringsbygg i Modalen kommune, innerst i Osterfjorden, nord for Bergen. Nybygget – kalt ”Soknestova” – skal erstatte dagens kommunehus, – som ikke tilfredsstiller dagens og morgensdagens krav til gode og fleksible arbeidsplasser – både offentlige og private – samt lokalmiljøets behov for en felles sosial arena. Kombinasjon av kommunens lave innbyggertall  – oppunder 380 – og klok forvaltning av fellesskapets verdier basert på stein og vannkraft – muliggjør satsning på velferd og moderne teknologi. Kommunens ambisjon er at nybygget skal bidra til å gjøre Modalen attraktiv både for kommunens egne innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Oppstartsmøte for prosjektet er avholdt, og skisseprosjekt skal leveres september 2015.

20.01.2015 – Bjørkelangen skole

aurskog høland

HRTB skal våren 2015 levere et skisseprosjekt på Bjørkelangen skole i Aurskog Høland kommune.

Skolen består av barneskole med 392 elever, en ungdomsskole med 270 elever, totalt 662 elever. I tillegg skal skolen ha en kulturskole på 1000m2 og en flerbrukshall på 1700m2.

Programmert areal er på 11.000m2. Prislappen er estimert til 300 millioner.