10.01.16 – Rammeavtale ROM Eiendom

Rom_Eiendom_feat_2

 

HRTB har inngått rammeavtale med ROM Eiendom for følgende arkitekturtjenester: mulighetsstudier, skisse/forprosjekt og diverse arkitekturoppdrag