01.05.15 – HRTB vant anbudskonkurranse i Modalen

feat modalen

HRTB har vunnet anbudskonkurransen om nytt service- og næringsbygg i Modalen kommune, innerst i Osterfjorden, nord for Bergen. Nybygget – kalt ”Soknestova” – skal erstatte dagens kommunehus, – som ikke tilfredsstiller dagens og morgensdagens krav til gode og fleksible arbeidsplasser – både offentlige og private – samt lokalmiljøets behov for en felles sosial arena. Kombinasjon av kommunens lave innbyggertall  – oppunder 380 – og klok forvaltning av fellesskapets verdier basert på stein og vannkraft – muliggjør satsning på velferd og moderne teknologi. Kommunens ambisjon er at nybygget skal bidra til å gjøre Modalen attraktiv både for kommunens egne innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Oppstartsmøte for prosjektet er avholdt, og skisseprosjekt skal leveres september 2015.