Det Store Trekurset

HRTB deltok på Det Store Trekurset arrangert av Forum For Trekonstruksjoner, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt, Nasjonalt Nettverk for Massivtre- og Limtrekonstruksjoner og Oslotre.

Vi har allerede flere gjennomførte massivtrebygg i porteføljen og HRTB prosjektet Bjørkelangen skole ble presentert som referanseprosjekt.