Rolvsrud

HRTB ønsker alle en riktig god sommer

Hus 1, i prosjektet Rolvsrud Arena i Lørenskog, nærmer seg innflytting. Med beliggenhet rett ved Lørenskogs fineste idrettspark håper vi på mange gode opplevelser for alle brukere og beboere. God sommer!

3186-06-SEL-02_HausB_Park_R01(1)

Lille Løren Park – siste byggetrinn er klart for salg

Hus B er et grønt punkthus i parken som skiller seg fra resten av teglgårdskvartalet Lille Løren Park, både i plassering samt form og uttrykk. Veidekke er allerede i gang med byggingen. Vi gleder oss til å se det endelige resultatet. Fra Lille Løren Parks hjemmeside, og HUS B salgsside: «Hus B er klart for…

Trekurset

Det Store Trekurset

HRTB deltok på Det Store Trekurset arrangert av Forum For Trekonstruksjoner, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt, Nasjonalt Nettverk for Massivtre- og Limtrekonstruksjoner og Oslotre. Vi har allerede flere gjennomførte massivtrebygg i porteføljen og HRTB prosjektet Bjørkelangen skole ble presentert som referanseprosjekt.